Lenen

Als je tijdelijk extra geld nodig, bijvoorbeeld voor een onvoorziene uitgave zoals een wasmachine die kapot is gegaan, dan kun je geld lenen. Belangrijk om je te realiseren is dat geld lenen, ongeacht de vorm, altijd (extra) geld kost. Je betaald namelijk rente, ook wel interest genoemd.

Rente is een vergoeding die je betaald aan de partij die jouw geld uitleent. Meestal is dat een bank, maar dat kan ook een webshop of een winkel zijn, of een andere partij. Rente wordt uitgedrukt in een percentage, bijvoorbeeld 4%. Die 4% betaal je per jaar, tenzij anders vermeldt, over het openstaande bedrag. Bij veel leningen wordt dit jaarbedrag omgerekend naar een maandelijkse percentage, omdat je de meeste leningen per maand betaald.

Er zijn verschillende soorten leningen. De meest bekende is de hypotheek.

Naast de hypotheek, zijn dit de meest gebruikte andere vormen van lenen:

Rekeningcourantkrediet

Rekeningcourantkrediet is simpelweg de mogelijkheid om “rood te staan”. “Rood staan” betekent dat je op je bankrekening een negatief saldo hebt staan. In principe betekent dit dat je nog geld schuldig bent aan je bank.

De meeste banken bieden deze vorm  van lenen aan, maar rekenen daar een relatief hoge rente voor. Het bedrag dat je op deze manier kan lenen is niet heel hoog. Meestal 500 of 1000 euro. De rente die betaald wordt iedere maand van je rekening afgeschreven, waardoor je dus eigenlijk steeds meer rood komt te staan.

De rente wordt berekend aan het einde van de maand over het bedrag dat je rood staat. De meeste banken eisen ook dat je een keer per drie maanden (of een andere termijn) boven de nul uitkomt. Met andere woorden, een keer in de zoveel tijd mag je even niet meer rood staan.

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een lening bij een bank of een andere financier waarbij je een bedrag leent voor een bepaalde periode, de looptijd. Tijdens die looptijd betaal je iedere maand een bedrag dat een deel aflossing van de lening is en een deel rente over het openstaande bedrag. De aflossing is iedere maand hetzelfde bedrag. De rente daalt iedere maand, aangezien je steeds aflost.

Maar, bij een doorlopend krediet kun je dat deel dat je al hebt afgelost, weer terug opnemen. Dus opnieuw lenen. Hierdoor heb je dus flexibiliteit. Als je soms extra geld nodig hebt, maar je weet niet wanneer, dan is een doorlopend krediet praktisch. Het nadeel is dat je zelf een goede discipline moet hebben om je lening af te lossen. Voor je het weet loopt de lening 20 jaar.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening lijkt op een doorlopend krediet, met als groot verschil dat je het geleende bedrag binnen een vaste periode, bijvoorbeeld 10 jaar, aflost. Iedere maand betaal je een deel aflossing en een deel rente, en dit bedrag is iedere maand hetzelfde.

Je kunt niet tussentijds het al afgeloste deel opnieuw opnemen, zoals dat bij een doorlopend krediet wel kan. Een persoonlijke lening is handig als je een relatief groot bedrag nodig hebt voor een eenmalige uitgave, zoals de aanschaf van een auto.

Credit card met betalen in termijnen

In Amerika is het gebruik van een credit card heel normaal, zoals wij hier in de pin pas gebruiken. Het grote verschil is dat bij het gebruik van je pin pas, het bedrag direct van je bankrekening wordt afgeschreven. Als er niet voldoende saldo op je bankrekening staat, dan mislukt de betaling, tenzij je rood kunt staan (zie rekeningcourantkrediet).

Met een credit card betaal je eerst in de winkel, en daarna betaal je terug aan de credit card maatschappij. Het bedrag wordt dus niet direct van je bankrekening gehaald. In principe is een betaling met een credit card dus een lening, waarbij je geld schuldig bent aan de credit card maatschappij.

In Nederland is het gebruikelijk dat je alle credit card betalingen die je gedurende een maand hebt gedaan, aan het einde van diezelfde maand betaald aan de credit card maatschappij. Dit wordt niet gezien als een lening, en je betaald dan ook geen rente. Je betaald meestal wel een klein bedrag per jaar voor het gebruik van de kaart. Afhankelijk van het type credit card is dat ergens tussen de 20 en 50 euro per jaar, alhoewel er ook duurdere kaarten zijn afhankelijk van de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn.

De meeste credit card maatschappijen bieden ook de optie om het openstaande bedrag in termijnen te betalen. Je betaald aan het einde van de maand niet alles terug, maar slechts een deel. Over het openstaande bedrag betaal je rente. Die rente is relatief hoog, dus let daar goed op.

In Nederland en Europa is het gebruik van een credit card eigenlijk niet nodig. Een pin pas doet hetzelfde werk, zonder extra kosten. En een pin pas wordt, in Nederland, overal geaccepteerd, en in Europa op heel veel plekken. Een credit card wordt, zeker in Nederland, niet overal geaccepteerd. En soms betaal je extra transactiekosten. Veel gebruikte credit cards in Nederland zijn Mastercard en Visa.

Kopen op afbetaling

Een aantal winkels en webshops bieden de optie om iets te kopen, maar dit in termijnen te betalen. Dit is een vorm van lenen waarbij je een schuld hebt aan de winkel. Je betaald dus rente over het openstaande bedrag, en, let op, die rente is hoog.

In sommige gevallen wordt de lening door de winkel overgedragen aan een ander bedrijf. De verplichtingen die jij hebt, heb je dan niet aan de winkel maar aan het bedrijf dat door de winkel is ingeschakeld. Let hier goed op bij het kopen of afbetaling.

Mobiel abonnement met toestel

Iedereen is wel bekend met telefoonabonnementen met een telefoon. Dat zijn die aanbiedingen in de trant van “onbeperkt bellen met 100GB data plus de nieuwste iPhone voor slechts 25 euro per maand”. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat dit eigenlijk een vorm van kopen op afbetaling is. In die 25 euro per maand zit een bedrag voor het bellen en internetten en een stuk aflossing op de aanschaf van de telefoon. Daar zit ook een stukje rente in.

Sinds een aantal jaar zijn telecombedrijven verplicht jouw te vertellen dat dit soort contracten eigenlijk leningen zijn. En dat ze dus ook geregistreerd zijn bij het Bureau Krediet Registratie. Wat je daarom ziet is dat er 2 bedragen worden getoond. Een voor het abonnement en een voor de aflossing van je mobiele telefoon. Zo weet je altijd hoeveel je per maand betaalt om je telefoon af te lossen. In principe leen je het toestel namelijk. In de meeste gevallen zijn de kosten lager of gelijk aan het toestel in 1x kopen.

Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie, afgekort als BKR, is een organisatie in Tiel die alle leningen van Nederlanders registreert. Financiële instellingen, zoals banken, zijn verplicht alle schulden hoger dan 250 euro te melden. Het BRK legt die informatie vast in een systeem. Als je een nieuwe lening wilt, dan is het bedrijf waar je wilt lenen, verplicht te checken bij het BKR hoeveel leningen je al open hebt staan.

Als je al leningen hebt, dan zal het bedrijf checken of je in staat bent die nieuwe lening te betalen. Ze kijken onder andere naar je inkomen, en houden rekening met bepaalde bedragen voor levensonderhoud (huur of hypotheeklasten, water, gas en licht, boodschappen enz). Hiervoor zijn modellen bedacht waar banken zich aan moeten houden. Het kan dus best zijn dat je zelf vindt dat er nog wel een extra lening bij kan, maar dat de bank daar anders over denkt. Zij zijn dit verplicht en kunnen dus niet afwijken hiervan.

In principe is een registratie van een lening bij het BKR geen probleem. Het kan natuurlijk zijn dat je een hypotheek wilt afsluiten voor een huis dat je wilt kopen, en dat je niet die hoge hypotheek kan krijgen die je eigenlijk wilt, omdat je ergens anders al een lening hebt lopen. Een bank hoort een afgeloste lening ook weer af te melden bij het BKR. Helaas gebeurd dat soms niet en dan staat er dus een lening geregistreerd die er niet meer is. Controleer dat dus af en toe! Je kunt een overzicht van alle leningen die op jouw naam geregistreerd staan opvragen bij het BKR.

Vervelender is als je ooit een lening niet hebt afgelost of te laat hebt afgelost. Bij ieder lening heb je de plicht om (maandelijks) af te lossen. Als je een termijn mist, dan is dat nog geen probleem. Je zult een betalingsherinnering krijgen van de bank, maar dat is dan ook wel. Als je te vaak een termijn mist, dan zal de bank je vertellen dat ze een melding doen bij het BKR. Ze bedoelen daarmee dat ze bij het BKR gaan registreren dat je die lening niet afbetaald.

Je staat dan geregistreerd als een wanbetaler. Als je dan een nieuwe lening wilt, eventueel bij een andere bank, dan kan die bank zien dat jij ooit een lening niet of te laat heb betaald. En dan zal die nieuwe bank je de lening niet willen geven (of tegen een fiks hogere rente). Zo’n negatieve registratie verdwijnt vanzelf 5 jaar nadat de lening waar de melding bij hoort, is afgelost.