Fiscalisering woon- & werkverkeer

Geschreven op
Deel dit bericht:

Fiscaliseren woon- & werkverkeer

Als het einde van het jaar dichterbij komt kun je recht hebben op het fiscaliseren van je reiskosten. Hieronder vind je een uitleg over fiscalisering van onkosten die je maakt voor woon- & werkverkeer.

De belastingdienst maakt het mogelijk om bepaalde onkosten die u maakt onbelast uit te laten betalen. Dit geldt ook voor de reiskosten die u maakt voor woon-werkverkeer. U kunt recht hebben op een belastingvoordeel over uw reiskosten voor woon-werkverkeer indien uw werkgever hieraan deelneemt.

Belasting reiskosten woon-werkverkeer

Binnen Nederland kunt u belastingvrij 19 cent per gereden km ontvangen. Over dit bedrag hoeft u dus geen belasting te betalen en mag u dus ook netto uitgekeerd krijgen. Bij veel werkgevers ontvangt men echter niet 19 cent per km en wordt de maximale reiskostenvergoeding berekend op basis van het openbaarvervoertarief. Werknemers waarvoor dit van toepassing is kunnen gebruik maken van het belastingvoordeel woon-werkverkeer en het “te weinig” ontvangen bedrag aftrekken van bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering. Op deze manier kunt u een deel van uw eindejaarsuitkering belastingvrij ontvangen waardoor u dus minder belasting hierover betaalt en u netto meer overhoudt.

In het lenteakkoord van 2012 werd het belastingvrije tarief van 19 cent afgeschaft. Echter heeft het nieuwe kabinet eind 2012 besloten om het belasten van deze 19 cent weer af te schaffen. Concreet betekent dit dus dat u nog steeds gebruik kunt maken van de fiscalisering. U leest dit hier.

Let hierbij wel op dat tegelijkertijd de verlaging van de bruto eindejaarsuitkering gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld: 

• de pensioensopbouw, 

• recht op sociale zekerheidsuitkeringen en 

• inkomens gerelateerde subsidies.

De oorzaak hiervan is dat bovenstaande altijd berekend wordt op basis van uw bruto loon en niet van uw netto loon. Voordeel van deze constructie is uiteraard dat u een hoger netto eindejaarsuitkering zult ontvangen aangezien een deel van uw bruto-inkomen wordt omgezet in netto-inkomen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Om u een indruk te geven hoe deze fiscalisering precies in zijn werk gaat, hebben wij voor u hieronder een rekenvoorbeeld uitgewerkt:

Stel u werkt 5 dagen per week en reist 50 km per dag naar uw werk (retour). U ontvangt van uw werkgever 10 cent per gereden km aan reiskosten vergoeding. We gaan uit van de wettelijk aantal reisdagen per jaar van ongeveer 206 dagen. De vergoeding op jaarbasis is dan:

CAO werkgever: 50 km x 0,10 cent/km x 206 dagen = € 1030,- per jaar

Wettelijk: 50 km x 0,19 cent/km (onbelast) x 206 dagen = € 1957,- per jaar

De fiscaal onbenutte ruimte bedraagt in dit voorbeeld dus € 927,- (€ 1957 – € 1030,-).

  • Indien u een eindejaarsuitkering ontvangt van € 2200,- dan kunt u de fiscaal onbenutte ruimte uit laten betalen als een onbelaste reiskostenvergoeding. Concreet betekent dit dat u slechts loonheffing hoeft te betalen over € 1273,- (€ 2200 – € 927). Indien het belastingtarief voor de bijzondere beloning 42% bedraagt dan betaalt u in het voorbeeld van de fiscalisering € 534,66 belasting (0,42 x € 1273) i.p.v. € 924,- (0,42 x € 2200). Daarmee komt uw netto voordeel door de fiscalisering van woon-werkverkeer uit op € 389,34 per jaar.

Vanwege de Corona crisis is het reizen naar kantoor enorm afgenomen. Dit heeft helaas ook consequenties voor de fiscalisering van woon- & werkverkeer.